تحقیق و توسعه

امروزه فعالیت‌ های پژوهشی دیگر هزینه محسوب نمی‌شود بلکه نوعی سرمایه گذاری تلقی می‌گردد، به طوری که میزان این سرمایه گذاری در سطح بنگاه های اقتصادی و در سطوح ملی کشورها روز به روز در حال افزایش است و میزان سرمایه‌گذاری در این بخش، شاخصی برای توسعه یافتگی آنها به شمار می‌آید.

هدف واحد تحقیق و توسعه شرکت ابتکار صنعت ایجاد زیر ساخت های مناسب جهت  ارتباط صنعت و دانشگاه، رشد فرهنگ پژوهش ، پرورش پژوهشگران کارآمد و اجرای طرح های پژوهشی در راستای رفع نیازهای علمی و فنی مورد نیاز جامعه  می باشد.

تماس مستقیم با مدیریت : مهندس مجید شمسی پور ۰۹۱۳۱۱۰۰۳۸۶