خدمات کاروسل سنگین

خدمات کاروسل ( تراش عمودی ) کلیه قطعات تا قطر میز ۴ متر و ارتفاع ۳ متر و سی سانت و تناژ ۱۰۰ تن

در ادامه برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت ابتکار صنعت در ادامه اشاره شده است

پروژه های انجام شده بوسیله دستگاه کاروسل

ماشینکاری مبردهای چدنی
ماشینکاری مبردهای چدنی
خدمات کاروسل دقیق
ماشینکاری فلکه اره لنگ
تماس مستقیم با مدیریت : مهندس مجید شمسی پور ۰۹۱۳۱۱۰۰۳۸۶