فرز دروازه ای میز تعویض رول مجتمع فولاد

میز تعویض رول مجتمع فولاد مبارکه