ماشینکاری ساب های سنگبری

ماشینکاری ساب های سنگبری

مشخصات پروژه

  • ماشین کاری ساب های سنگ بری در طول ۱۲ متر و عرض ۳ متر