ساخت سرند موبایل مش ۰۵ و ۱۵ سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز

ساخت سرند پسماند

مشخصات پروژه

  • سرند کودهای کمپوست بصورت موبایل در سایز های مختلف مش

جهت آشنایی بیشتر در مورد توانمندی های این شرکت در زمینه ساخت سرند موبایل و ساخت سرند پسماند با این شرکت در تماس باشید

تماس مستقیم با مدیریت : مهندس مجید شمسی پور ۰۹۱۳۱۱۰۰۳۸۶