خدمات کاروسل سنگین

خدمات کاروسل

قطر 4 متر

ارتفاع 3 متر

وزن 100 تن

خدمات فرز دروازه‌ ای سنگین

خدمات فرزدروازه ای

طول 12 متر

عرض 3.2 متر

ارتفاع 1.75 متر

طراحی مهندسی

ارائه خدمات طراحی و مهندسی

ساخت ماشین آلات پسماند

ساخت قطعات و ماشین آلات

ساخت استراکچر فلزی

ساخت انواع سازه‌های فلزی